Dmitrij Šostakovič – Koncert pro housle a orchestr č. 1 a moll

20. listopad 2019

Dvořákova síň, Rudolfinum, 27. 9. 2019

Buy our CDs